گلبدین حکمتیار خواستار توافق صلح با طالبان شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گلبدین حکمتیار خواستار توافق صلح با طالبان شد

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که روز پنجشنبه پس از دو دهه وارد کابل شد، ضمن انتقاد از دولت این کشور خواستار صلح با جنگجویان طالبان شد.

بازگشت گلبدین حکمتیار و سخنرانی او در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در حالی صورت گرفت که بسیاری از ساکنان پایتخت افغانستان همچنان خاطره بمباران های کابل در دهه ۹۰ میلادی توسط نیروهای حامی او را فراموش نکرده اند.

گلبدین حکمتیار پیشنهاد کرده است که نقش میانجی را بین دولت این کشور و گروه طالبان ایفا کند. به گفته رهبر حزب اسلامی، صلح با گروه طالبان هرگونه توجیه برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان را از بین خواهد برد.

گلبدین حکمتیار که سابقه نخست وزیری را در کارنامه سیاسی خود دارد، سال گذشته توافقنامه صلحی را با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به امضاء رسانده بود.

رئیس جمهوری افغانستان در مراسم ورود گلبدین حکمتیار اظهار داشت: «ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم می کنیم. امروز گام بسیار بزرگی در این راستا برداشته شده است و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد.»

به نظر می رسد دولت افغانستان که با موج حملات طالبان و گروه داعش روبرو است، اکنون با انتقاد گلبدین حکمتیار از حضور نیروهای خارجی، چالشهای بیشتری پیش رو خواهد داشت.