تکنولوژی نوین دانمارک در استفاده از انرژی خورشیدی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تکنولوژی نوین دانمارک در استفاده از انرژی خورشیدی

کشور دانمارک تنها یک هزار و ۵۴۰ ساعت در سال از تابش نور خورشید بهره می برد. این کشور ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری، بسیار کمتر از جنوب اروپا روی خورشید را به خود می بیند اما به یکی از کشورهای مهم در زمینه تولید انرژی خورشیدی تبدیل شده است.

شهر کوچک بروندرسلو در شمال دانمارک با جمعیتی معادل ۳۶ هزار نفر مثال خوبی در این زمینه محسوب می شود. از سال ۲۰۱۶ انرژی این شهر از طریق یک مرکز انرژی خورشیدی با مساحت ۲۷ هزار متر مربع تامین می شود. بدین ترتیب حدود یک هزار و ۵۰۰ خانوار، خانه های خود را با انرژی «پاک» گرم می کنند.

سیستم تامین انرژی این مرکز «انرژی خورشیدی متمرکز» نام دارد. در این مرکز، صفحه هایی ویژه انرژی خورشید را به خود جذب می کنند و سپس آنرا به لوله هایی که در آنها نوعی روغن وجود دارد انتقال می دهند. از گرم شدن این روغن درجه حرارتی معادل ۳۳۰ درجه بدست می آید. این فرآیند، انرژی یک توربین تولید برق را فراهم می کند.

گسترش این تکنولوژی می تواند به توسعه تولید انرژی «پاک» حتی در مناطقی که اکثر روزهای سال از تابش نور خورشید محروم هستند، کمک کند.