بازداشت حاکم قبلی ایالت مکزیک به اتهام پولشویی و اخاذی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت حاکم قبلی ایالت مکزیک به اتهام پولشویی و اخاذی

خبر کوتاه

حاکم قبلی ایالت مکزیک که از سال ۲۰۱۲ از سوی مقامات قضایی آمریکا و مکزیک تحت تعقیب بود، به گزارش مقامات رسمی روز دوشنبه دهم آوریل در شهر فلورانس ایتالیا بازداشت شد. او از جمله به اتهام پولشویی و اخاذی تحت پیگرد بود.