تنش در روابط اروپا و بریتانیا برسر حاکمیت جبل الطارق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنش در روابط اروپا و بریتانیا برسر حاکمیت جبل الطارق

حق حاکمیت جبل الطارق پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به یکی از پرتنش ترین موضوعات بحث بین مقامات لندن و اروپا تبدیل شده است.

میکل بارنیر، مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا در مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پاسخ به خبرنگاران درباره حق حاکمیت جبل الطارق پس از خروج بریتانیا می گوید: «اگر بخواهیم قانونی صحبت کنیم، جبل الطارق همزمان با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. این تنها جیزی است که می توانم بگویم.»

در جبل الطارق، فابین پیکاردو، وزیر این منطقه می گوید: «جبل الطارق برگ چانه زنی در این مذاکرات نیست. اینجا متعلق به مردم جبل الطارق است و ما می خواهیم بریتانیایی بمانیم و هیچ چیز این مسئله را تغییر نخواهد داد. کسی نمی تواند روح ما را با گرفتن حاکمیت بریتانیایی ما از بین ببرد.»

بر اساس پیش نویس دستورالعمل ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات با بریتانیا، توافق های میان دو طرف شامل منطقه جبل الطارق نمی شود و ورود جبل الطارق به توافق های بریتانیا با اتحادیه مشروط به توافق مجزا با اسپانیا است.