بازرسی پلیس چند کشور اروپایی و استرالیا از دفاتر کردیت سوییس

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
بازرسی پلیس چند کشور اروپایی و استرالیا از دفاتر کردیت سوییس

دفاتر و مراکز بانک کردیت سوییس در هلند، فرانسه، آلمان، بریتانیا و استرالیا مورد بازرسی و تفتیش پلیس قرار گرفته است.

در این کشورها مراجع قضایی تحقیقاتی را درباره فعالیتهای مشتریان این نهاد که می تواند تحت عناوینی چون پولشویی و تقلب مالیاتی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، آغاز کرده اند.

هانس فاندر ولیست، رییس سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی در هلند می گوید: «هدف عملیات افرادی هستند که در شعب کردیت سوییس حساب دارند. این افراد شامل ۳ هزار و ۸۰۰ هلندی و ۵۵ هزار نفر غیر هلندی می شود.»

در بریتانیا تحقیقات از مشتریان به کارکنان کردیت سوییس نیز گسترش پیدا کرده است.

کردیت سوییس در واکنش اعلام کرده از سیستم تبادل اطلاعات اتوماتیک با مقامات اروپایی که چندی پیش به اجرا گذاشته شد تبعیت کرده است.