اتحادیه اروپا: در توافق بر سر خروج بریتانیا، اولویت منافع شهروندان ماست

اتحادیه اروپا: در توافق بر سر خروج بریتانیا، اولویت منافع شهروندان ماست
نگارش از Euronews

اتحادیه اروپا همچون لندن می گوید که در تعیین و توافق بر سر چارچوب و سازوکار خروج بریتانیا از این نهاد فراملی، مهمترین اولویت تامین منافع شهروندان کشورهای عضو اتحادیه است و…

اتحادیه اروپا همچون لندن می گوید که در تعیین و توافق بر سر چارچوب و سازوکار خروج بریتانیا از این نهاد فراملی، مهمترین اولویت تامین منافع شهروندان کشورهای عضو اتحادیه است و بس.

بریتانیا و اتحادیه اروپا در مذاکرات طولانی پیش رو خواهان کمترین امتیازدهی و بیشترین امتیازگیری هستند و می گویند در این کار کوتاهی نخواهند کرد.

آنتونیو تایّانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا می گوید: «بحث خوب و شرور بودن نیست. ما از منافع شهروندان دفاع می کنیم و اگر این کار مستلزم اتخاذ موضع سفت و سخت تر باشد، آن را اتخاذ می کنیم. هدف ما فقط پاسداری از منافع شهروندان است. اگر این کار را بدون درشتی و زمختی کنیم که ترجیح ماست، چه بهتر. امیدوارم این کار را با احترام و با آداب و به شیوه ای متین به انجام رسانیم. خواهیم دید.»

گای فرهوفشتات، مذاکره گر ارشد در پارلمان اتحادیه اروپا هم می گوید: «اگر نتیجه مذاکرات مطابق با شرایط مورد نظر ما نباشد، [یعنی] شرایطی که امروز اعلام کردیم، بله، به حق خود در استفاده از وتو متوسل می شویم و این امری روشن و واضح است.»

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مستلزم موافقت ۲۷ کشور عضو اتحادیه و فسخ، تمدید یا عقد قراردادها و توافقنامه های دو جانبۀ متعدد و مختلف و با شرایط جدید است که دو سال یا شاید بیش تر بطول خواهد انجامید.

مطالب مرتبط