برکسیت؛ تیتر اول روزنامه های اروپا

برکسیت؛ تیتر اول روزنامه های اروپا
نگارش از Behrooz Assadian

صبح چهارشنبه خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) تیتر اول اکثر روزنامه های اروپا بود.

صبح چهارشنبه خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) تیتر اول اکثر روزنامه های اروپا بود.

از جمله آنها می توان به دیلی اکسپرس در بریتانیا اشاره کرد که نوشت: «اتحادیه اروپا عزیز، شما را ترک می کنیم.»

روزنامه معتبر گاردین بریتانیا را به طور نمادین از نقشه اروپا حذف کرد.

دیلی میل هم در یک کلمه نوشت: «آزادی!»

در فرانسه تیتر اول روزنامه لیبراسیون این بود: «هنوز نرفته دلمان برایتان تنگ شده است.»

دی ولت، روزنامه نام آشنای آلمانی نوشت: «بریتانیایی های عزیز، در هنوز باز است.» و روزنامه تاگشپیگل نوشت: «جدایی سخت است.»

تیر ال پایس، مهمترین روزنامه اسپانیا، این بود: «لندن روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. اقدامی که آینده اروپا را رقم خواهد زد.»

مطالب مرتبط