نایجل فاراژ: «اتحادیه اروپا باقی نمی ماند»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نایجل فاراژ: «اتحادیه اروپا باقی نمی ماند»

نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب «استقلال پادشاهی متحد» که جریان راست افراطی بریتانیا را در افکار عمومی این کشور نمایندگی می کند در واکنش به آغاز روند جدایی از اتحادیه اروپا باری دیگر تاکید کرد که این اتحادیه باقی نخواهد ماند.

وی گفت: «مشاجرات و بحث های زیادی طی دو سال آینده در پیش است ولی ما در حال خروج هستیم و من واقعا نمی توانم از این خوشحال تر باشم. بنابر این چیزی خواهم نوشید و می کنم که شاید ۲۵ سال تلاش ارزشش را داشت.»

آقای فاراژ همچنین ضمن یادآوری موج مهاجرت اخیر به غرب اروپا و نیز تفاوت دیدگاه های اعضای این اتحادیه گفت: «هیچ توافقی برای ما خوب نیست جز توافق حساس تجارت آزاد که برای ما بهتر است و به ما این امکان را داده که اکنون بزرگترین بازار صادراتی جهان باشیم. مصیبت اصلی، ادامه بحران مهاجرت و این واقعیت است که کشورهای اروپایی به راستی در برابر هم ناگوار هستند. مصیبت واقعی این است که اتحادیه اروپا برجا نخواهد ماند.»

بریتانیا نخستین کشوری است که عضویت اتحادیه اروپا را ترک می کند. جریان راست افراطی دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند و فرانسه نیز خواستار اقدامی مشابه هستند.