پیشنهاد تمدید شش ماهه محدودیت در سطح تولید نفت بررسی می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
پیشنهاد تمدید شش ماهه محدودیت در سطح تولید نفت بررسی می شود

کمیته وزیران نفت کشورهای عضو اوپک و غیرعضو این سازمان در کویت تشکیل جلسه داد. بررسی رعایت کاهش سطح تولید نفت که درباره آن در ماه نوامبر سال گذشته توافق حاصل شده بود در دستور این جلسه قرار داشت.

همچنین وزیر نفت کویت در این نشست پیشنهاد تمدید شش ماهه محدودیت در سطح تولید را مطرح کرد. به همین خاطر کمیته وزیران نفت به یک گروه کارشناسان ماموریت دادند تا نظر فنی خود را در این زمینه تا اواخر ماه آوریل سال جاری اعلام کند. پس از مشخص شدن نظر کارشناسان، اوپک بیست و پنجم ماه مه درباره تمدید شش ماهه محدودیت در سطح تولید تصمیم قطعی خود را اعلام خواهد کرد.

توافق ماه نوامبر کشورهای عضو اوپک برای کاهش سطح تولید که تبعیت اکثر کشورهای تولیدکننده غیرعضو این سازمان از جمله روسیه را نیز درپی داشت، قیمت نفت را اندکی افزایش داد.