تدابیر جدید کنترلی و پیشگیرانه بانک انگلستان برای مقابله با برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تدابیر جدید کنترلی و پیشگیرانه بانک انگلستان برای مقابله با برکسیت

بررسی موشکافانه ظرفیت مقاومت بانکها در برابر فشار و آشفتگی های اقتصادی مالی در کنار اعمال «استرس تست» نهادهای مالی تدابیر جدید بانک مرکزی بریتانیا موسوم به بانک انگلستان برای مقابله با تبعات برکسیت است.

دو روز مانده به اعمال ماده ۵۰ پیمان لیسبون و بدین ترتیب آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی این کشور ساز و کارهای کنترلی و پیشگیرانه خود را تقویت کرده است. این نهاد از بانکهای بریتانیایی خواسته تا برنامه های خود برای مقابله با موارد اضطراری را ارسال کنند.

پیشتر مارک کارنی، رییس بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده بود روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا می تواند ثبات سیستم مالی و بانکی بریتانیا و حتی کشورهای اروپایی را با خطر مواجه کند.