شتاب گیری آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو

شتاب گیری آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو
نگارش از Soroush Alavi

رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری به خود شتاب گرفته است.

رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری به خود شتاب گرفته است. شاخص موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت از فعالیتهای اقتصادی این منطقه از ۵۶ واحد در ماه فوریه به ۵۶.۷ واحد در ماه مارس رشد داشته است.

بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی حوزه پولی یورو در این زمان رشد ۰.۶ درصدی داشته است.

در این بین شاخص فعالیتهای بخش خدمات با رشد همراه بوده و به رقم ۵۶.۵ واحد رسیده است. همچنین شاخص تولید و ساخت و ساز در منطقه نیز با رونق همراه بوده و ۵۶.۲ واحد اعلام شده است.

این آمار و ارقام نشان می دهد اعمال سیاستهای پولی حمایتی بانک مرکزی اروپا برای تقویت فعالیتهای اقتصادی منطقه و کنترل نرخ تورم تا حدی نتیجه بخش بوده است.

پایین بودن نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی از جمله مهمترین تدابیر حمایتی این نهاد محسوب می شود.

مطالب مرتبط