شکارچیان مرزی مجارستان برای مقابله با پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شکارچیان مرزی مجارستان برای مقابله با پناهجویان

مجارستان بزودی نخستین گروه از «شکارچیان مرزی» را در مرز خود با صربستان مستقر می کند.

این گروه داوطلبانی هستند که تحت نظر پلیس و ارتش برای جلوگیری از ورود پناهجویان به مجارستان آموزش دیده اند.

تا کنون حدود دو هزار نفر به مدت سه ماه برای پیوستن به این گروه آموزش دیده اند و قرار است این شمار به سه هزار نفر برسد.

یکی از داوطلبان می گوید: «از کودکی می خواستم پلیس شوم. این آموزش ها فرصت خوبی است. می توانم از سرزمینم دفاع کنم.»

یک داوطلب دیگر می گوید: «من در بخش گردشگری کار می کردم و می خواستم کار دیگری را تجربه کنم، یک چالش جدید. برنامه شکارچیان مرزی زمان خوبی شروع شد.»

این افراد به همراه صد نیروی پلیس و ده هزار نظامی ارتش در اطراف دیوار مرزی مجارستان و صربستان مستقر می شوند تا از ورود پناهجویان به این کشور جلوگیری کنند.

اقدامات دولت مجارستان در مقابل پناهجویان به شدت مورد انتقاد نهادهای اروپایی و سازمان های حقوق بشری است.