اعتراض به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت نمادهای مذهبی

اعتراض به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت نمادهای مذهبی
نگارش از Euronews

رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن حق مشروط کارفرمایان در ممنوع کردن پوشش حجاب و دیگر نمادهای مذهبی در محیط کار موج اعتراض هواداران حقوق بشر و رهبران مذهبی را به دنبال…

رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن حق مشروط کارفرمایان در ممنوع کردن پوشش حجاب و دیگر نمادهای مذهبی در محیط کار موج اعتراض هواداران حقوق بشر و رهبران مذهبی را به دنبال داشت.

بنا به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، کارفرمایان در دستورالعمل های خود در صورت وجود “دلیلی توجیه پذیر” (همانند حفظ بی طرفی شرکت در قبال ادیان مختلف در هنگام تماس کارمند با مشتریان) می توانند نمادهای مذهبی را ممنوع کنند.

جئورجینا سیکلوسی، سخنگوی شبکه اروپایی مبارزه با نژادپرستی می گوید: «از این حکم بسیار نگران هستیم زیرا از این می ترسیم که در عمل زنان مسلمان را از بازار کار حذف کند و آنها را مجبور به انتخاب بین بروز دادن دین شان از طریق لباس و حق آنها در دسترسی به بازار کار کند. این حکم واقعا ناامیدکننده است و در اصل به کارفرماها مجوز اعمال تبعیض علیه زنان مسلمان را می دهد.»

با این حال بنا به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در غیاب دستورالعمل داخلی وضع شده توسط کارفرمایان، آنها نمی توانند تنها به دلیل عدم تمایل مشتریان خود به ارائه خدمات توسط کارمندانی که نمادهای مذهبی دارند، دست به اخراج کارمندان بزنند.

اسماء بوقناوی، زنی است که اخراج خود را ناشی از رفتار تبعیض آمیز به دلیل پوشش حجاب می داند. کلر واکه، وکیل وی می گوید: «گفتن اینکه من این و آن را نمی خواهم کافی نیست تا بلافاصله کارمند شغلش را از دست بدهد. پیچیده تر از این حرف ها است. کارفرمایان نقش خود را دارند: باید از درخواست های تبعیض آمیز [از سوی مشتریان] جلوگیری کنند. آنها باید نقش خود را ایفا کنند.»

حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ارتباط با شکایت دو زن مسلمان در فرانسه و بلژیک، از جمله اسماء بوقناوی، صادر شد که اخراج خود را ناشی از برخورد تبعیض آمیز کارفرما به دلیل پوشش حجاب شان می دانستند.

مطالب مرتبط