رای دیوان دادگستری اروپا به حق کارفرمایان برای ممنوعیت حجاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای دیوان دادگستری اروپا به حق کارفرمایان برای ممنوعیت حجاب

دیوان دادگستری اروپا به حق کارفرمایان برای ممنوعیت پوشش حجاب و یا هرگونه نماد و علایم مذهبی، سیاسی و فلسفی رای داد.

این نخستین بار است که دیوان دادگستری اروپا حکمی درباره پوشش حجاب می دهد.

بر اساس این حکم منع پوشش نمی تواند تنها به صورت موردی باشد اما در صورتی که جزو مقررات شرکت باشد، این امر باید از سوی کارمندان رعایت شود.

دادستان این دادگاه سال گذشته پیشنهاد داده بود که کارفرمایان در صورتی که کارمندان زن را از پوشش سر منع کنند باید استفاده از سایر نمادها را نیز ممنوع کنند.

این حکم در ارتباط با پرونده دو کارمند زن در بلژیک و فرانسه مطرح شد که به دلیل عدم رعایت دستور کارفرماهایشان در منع استفاده از پوشش سر از کار اخراج شدند.