روز جهانی زن در آمریکا رنگ و رویی ضدترامپ به خود گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روز جهانی زن در آمریکا رنگ و رویی ضدترامپ به خود گرفت

زنان اغلب دموکرات کنگره آمریکا، چهارشنبه ۸ مارس (۱۸ اسفند) در روز جهانی زن دست از کار کشیدند و با راهپیمایی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن بر اهمیت زنان در جامعه تاکید کردند.

همراهی معلم ها و کارکنان مدارس آمریکا با زنان کنگره در این روز نیز برخی از مدارس آمریکا را به تعطیلی کشاند.

نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا به همراه زنان ‘سرخ جامه’ که به این مراسم رنگ و رویی ضدترامپ داده بودند بر «لزوم اهمیت آموزش دختران در آمریکا و دیگر نقاط جهان» تاکید کرد و گفت که «اگر زنان بر جهان حکم برانند، جهان و آینده بهتر می شود و با موفقیت یک زن، جهان موفق می شود.»

در نیویورک نیز هزاران زن در قالب جنبش ضدترامپ و با برگزاری مراسمی روز جهانی زن را گرامی داشتند. مخالفان دونالد ترامپ، او را رئیس جمهوری زن ستیز می دانند.

یکی از شرکت کنندکان در مراسم بنام سیدنی بنیامین گفت «از این که می بیند همه در کنار هم هستند و از همدیگر حمایت می کنند احساس غرور می کند.»

ساموئل بلیمن یکی دیگر از حاضران در راهپیمایی با اشاره به اهمیت جایگاه رئیس جمهوری جدید آمریکا و تاثیر آن بر جامعه گفت که «به خاطر همسر و دخترانش و نوه های دخترش در مراسم شرکت کرده است.»

گروهی از زنان نیز در بروکسل، پایتخت بلژیک در برابر نهادهای اتحادیه اروپا و در حمایت از زنان جهان و حق سقط جنین آنان تظاهرات کردند.

صدها زن و دختر ایتالیایی هم با تجمع در برابر دانشگاه رم روز جهانی زن را گرامی داشتند و بر لزوم از بین بردن تبعیض جنسیتی و مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید کردند.

در شهر دیاربکر ترکیه نیز هزاران زن کُرد طی مراسمی و در رقصی گروهی روز جهانی زن را گرامی داشتند و بر حق و حقوق برابر زنان با مردان تاکیدی دوباره ورزیدند.

شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف جهان نیز روز چهارشنبه شاهد برگزاری مراسم، تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراضی زنان علیه آزار و اذیت جنسی آنان و نابرابری های اقتصادی و جنسیتی بود.