خارج کردن ۹۱۵ سکه از شکم یک لاک پشت در تایلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خارج کردن ۹۱۵ سکه از شکم یک لاک پشت در تایلند
  • خبر کوتاه *

دامپزشکان تایلندی روز دوشنبه ۹۱۵ سکه را از شکم یک لاک پشت ۲۵ ساله خارج کردند. این لاک پشت طی سالهای زیادی در حوضچه ای زندگی می کرد که مردم برای خوش شانسی و برآورده شدن آرزوهایشان در آن سکه پرتاب می کردند.

دامپزشکان می گویند وزن سکه های بلعیده شده ۱۰ درصد وزن این لاک پشت بوده است. این لاک پشت که ماده است قبل از خارج کردن این سکه ها ۵۹ کیلو وزن داشته است.

خارج کردن این سکه ها از شکم این لاک پشت ۲۵ ساله هفت ساعت به طول انجامیده و دامپزشکان حال این سنگ پشت را رضایت بخش عنوان می کنند.

هنوز ارزش سکه های جمع شده در شکم این لاک پشت مشخص نیست و قرار است پس از شمارش این سکه ها مشخص شود چند بات یا واحدهای پولی رایج دیگر طی این سالها در شکم این لاک پشت جا خوش کرده بوده است.