اس-۳۰۰ در ایران عملیاتی شد

اس-۳۰۰ در ایران عملیاتی شد
نگارش از امید لهبی

ایران سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ را با موفقیت آزمایش کرد.

مطالب مرتبط