تخلیه ۹ خانه یهودی نشین در اراضی اشغالی

تخلیه ۹ خانه یهودی نشین در اراضی اشغالی
نگارش از Euronews

پلیس اسرائیل روز سه شنبه عملیات تخلیه ساکنان ۹ خانه مسکونی یهودی نشین در کرانه باختری را آغاز کرد.

پلیس اسرائیل روز سه شنبه عملیات تخلیه ساکنان ۹ خانه مسکونی یهودی نشین در کرانه باختری را آغاز کرد.

بر اساس رای دادگاه عالی اسرائیل صاحبان اصلی زمین این خانه ها در شهرک «افرا»، فسلطینی ها بوده اند.

دادگاه عالی اسرائیل دستور تخلیه و تخریب این خانه ها را پس از آن صادر کرد که فلسطینی ها با مدرک توانستند، ثابت کنند که متعلق به آنهاست.

ماه گذشته نیز ساکنان اسرائیلی شهرک «آمونا» در غرب رود اردن با صدها نیروی امنیتی و پلیس که برای تخلیه این شهرک وارد آن شده بودند، درگیر شدند.

بر اساس حکم دادگاه عالی اسرائیل محدوده ای که بیش از ۳۰۰ اسرائیلی در آمونا در آن سکونت دارند متعلق به فلسطینی ها است.

در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار اسرائیلی در شهرک های ساخته شده در کرانه باختری و شرق اورشلیم زندگی می کنند. همزمان در این منطقه بیش از ۲.۶ میلیون فلسطینی ساکن هستند.

بر اساس اعلام پارلمان اسرائیل حدود ۴ هزار خانه در اراضی متعلق به فلسطینی ها ساخته شده است.

مطالب مرتبط