آزادی ایلدار دادین، از چهره های مخالف پوتین از زندان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آزادی ایلدار دادین، از چهره های مخالف پوتین از زندان

ایلدار دادین، یکی از کنشگران سیاسی سرشناس مخالف کرملین روز یکشنبه از زندانی واقع در منطقه آلتای روسیه آزاد شد.

حکم محکومیت سه ساله وی در دادگاه تجدید نظر به دو سال و نیم کاهش یافته بود. دیوان عالی دادگستری روسیه روز چهارشنبه پس از سپری شدن دو سال از اجرای حکم این پرونده را بررسی کرد.

ایلدار دادین می گوید که در زندان شکنجه شده است. وی نخستین کسی است که بر اساس قانون جدید و در پی اعتراض مسالمت آمیز زندانی شده بود. این قانون برخی از اشکال اعتراض مسالمت آمیز را مشمول مجازات می داند.

پس از تظاهرات بزرگ سال ۲۰۱۲ در مسکو، برپایی راهپیمایی بدون مجوز، مجازات زندان در پی دارد. پیش از تصویب این قانون، متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شدند.