پارلمان رومانی لغو دستورالعمل دولت را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان رومانی لغو دستورالعمل دولت را تایید کرد

خبر کوتاه

پارلمان رومانی روز سه شنبه تصمیم دولت در لغو دستور حکومتی ۳۱ ژانویه را با ۲۹۱ رای موافق در برابر تنها ۳ رای ممتنع تایید کرد.

این حکم و لایحه جنجالی مربوطه که طبق آن بسیاری از سیاستمداران فاسد بواسطه جرم زدایی از چنگال عدالت می گریختند موجی از اعتراضات کم سابقه خیابانی را در بخارست و شهرهای دیگر رومانی رقم زد.

حتی لغو دستورالعمل حکومتی و یا استعفای وزیر دادگستری هم موجب آرام شدن اوضاع و بازگشت ناراضیان به خانه هایشان نشد.