زد و خورد در مجلس افریقای جنوبی

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
زد و خورد در مجلس افریقای جنوبی

زد و خورد و کتک کاری شدیدی روز پنج شنبه در صحن مجلس آفریقای جنوبی روی داد و اعضا حزب «مبارزان آزادی اقتصاد» به زور از آنجا بیرون رانده شدند.

هنگامی که جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی قصد داشت سخنرانی سالانه خود را آغاز کند، رهبر ۷۴ ساله گروه مبارزان آزادی اقتصاد بر سر او فریاد کشید.

او سخنانی ایراد کرد و سپس سر جای خود نشست. سپس اعضا حزب چپ افراطی به مدت حدود یک ساعت سوال کردند. درگیری فیزیکی از جایی آغاز شد که نیروهای امنیتی تلاش کردند تا طرفداران اقتصاد آزاد را به زور از مجلس بیرون کنند.

در هنگامه ای که دعوا بالا گرفته بود ام موسی مایمانه، رهبر گروه اپوزیسیون اتحاد دموکراتیک با گفتن این که رئیس جمهوری لیاقت ندارد و نباید سربازان را به درون مجلس راه بدهد، محل را ترک کرد.

میزان محبوبیت زوما در پی یک سلسله رسوایی سیاسی به شدت کاهش یافته است. یک نهاد ناظر ضد فساد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی درخواست کرده بود تا تحقیقات قضایی در مورد اعمال نفوذ و سوء استفاده از قدرت در دولت زوما انجام شود. جاکوب زوما اتهامات علیه خود را نمی پذیرد.