نیکلا سارکوزی بار دیگر به دادگاه می رود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نیکلا سارکوزی بار دیگر به دادگاه می رود

پس از شکست در انتخابات داخلی حزب جمهوری خواهان، نیکلا سارکوزی گرچه از صحنه سیاست فرانسه خداحافظی کرد با اینحال وی همچنان در کانون توجه دستگاه قضایی این کشور است.

به تازگی یک قاضی تحقیق فرانسوی پرونده نیکلا سارکوزی و ۱۳ نفر از همراهان وی را به دلیل تقلب مالی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ به دادگاه فرستاده است.

پیش تر در سال ۲۰۱۴ آقای سارکوزی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از نفوذ سیاسی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

او همچنین با اتهام دریافت کمک مالی از سوی مقامهای سیاسی لیبی در زمان زمامداری معمر قذافی، در زمان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷ روبروست.

پس از ژاک شیراک، رییس جمهوری پیشین که در سال ۲۰۱۱ به اتهام پرداخت حقوق شغلهای غیر واقعی در شهرداری پاریس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد، آقای سارکوزی دومین رئیس جمهور فرانسوی است که در دادگاه حاضر خواهد شد.