برکسیت: چراغ قرمز دیوان عالی به دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برکسیت: چراغ قرمز دیوان عالی به دولت

دیوان عالی بریتانیا روز سه شنبه برکسیت را به چالش کشید. قضات عالی ترین مرجع قضایی این کشور با رد تقاضای تجدید نظر دولت بر این باورند که دولت ترزا می پیش از آغاز مذاکره با بروکسل در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، باید نظر پارلمان را در این خصوص جویا شود

لرد نوبربرگ، یکی از قضات این دادگاه : «با رای اکثریت ۸ موافق در برابر ۳ مخالف، دادگاه عالی حکم می کند که دولت برای اجرای ماده ۵۰ نیاز به مجوز پارلمان دارد.»

البته طبق رای دیوان عالی دولت خانم می نیازی به مراجعه به پارلمان های اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نخواهد داشت.