پورت؛ پیشتاز رقابتهای تور دوچرخه سواری استرالیا

پورت؛ پیشتاز رقابتهای تور دوچرخه سواری استرالیا
نگارش از Euronews

در صورتی که اتفاق غیرمنتظره ای نیفتد ریچی پورت مسیر ۹۰ کیلومتری مسابقه یکشنبه را که مبدا آن آدلاید است طی خواهد کرد و قهرمان رقابتها خواهد شد.

در صورتی که اتفاق غیرمنتظره ای نیفتد ریچی پورت مسیر ۹۰ کیلومتری مسابقه یکشنبه را که مبدا آن آدلاید است طی خواهد کرد و قهرمان رقابتها خواهد شد.

مطالب مرتبط