تجمع مخالفان ترامپ در مقابل کاپیتول در آستانۀ ادای سوگند ریاست جمهوری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع مخالفان ترامپ در مقابل کاپیتول در آستانۀ ادای سوگند ریاست جمهوری

همزمان با آماده سازی نهایی برای برگزاری مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چهارشنبه شب تعدادی از مخالفان با تجمع در نزدیکی ساختمان کنگرۀ آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعتراض کردند.

تجمع کنندگان که با صفاتی مانند «فاشیست» و «رئیس جمهور نامشروع» از دونالد ترامپ نام می بردند، خواهان ممانعت از به قدرت رسیدن وی شدند.

دونالد ترامپ در سلسله توییت هایی از سرازیر شدن هوادارانش به واشنگتن نوشته و از سه روز عالی بمناسبت ادای سوگند ریاست جمهوری نام برده است. مخالفان وی را به تبدیل این مراسم به یک کارزار انتخاباتی دیگر متهم می کنند.

روز چهارشنبه جری نادلر و آدریانو اسپیایلت، نمایندگان مجلس آمریکا با اعلام کردند در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ حضور نخواهند داشت. به این ترتیب شمار نمایندگانی که در این مراسم شرکت نخواهند کرد به ۵۰ نفر می رسد.

پلیس واشنگتن و سرویس های اطلاعاتی آمریکا برآورد می کنند که در روز برگزاری این مراسم نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در فاصلۀ کاخ سفید تا بنای کنگرۀ آمریکا حضور داشته باشند. هزاران پلیس و نیروی امنیتی در این برقراری امنیت این مراسم را بعهده خواهند داشت.