آلمان؛ عدم پذیرش لغو امتیاز یک حزب راست افراطی از سوی دادگاه قانون اساسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلمان؛ عدم پذیرش لغو امتیاز یک حزب راست افراطی از سوی دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی آلمان درخواست لغو امتیاز یک حزب راست افراطی موسوم به «ان پی دی» را نپذیرفت. دلیل اصلی این دادگاه هواداران محدود این حزب و عدم تاثیر تفکرات این حزب بر جریانات سیاسی جامعه عنوان شده است.

به گفته سخنگوی این دادگاه، آندرهاس فسکوله، تمام اعضای دادگاه درباره اهداف ضد قانون اساسی این حزب شبهه ای ندارند اما همزمان واقفند که این حزب وزن تاثیرگذاری در معادلات سیاسی کشور آلمان ندارد.

در خواست لغو امتیاز این حزب از سال ۲۰۱۳ از سوی پارلمان فدرال آلمان مطرح شد.

مالو دریر سخنگوی این نهاد حکومتی آلمان می گوید: «با وجود عدم لغو فعالیت این حزب از سوی دادگاه قانون اساسی آلمان، با این حال اعضای این حزب بر غیرقانونی بودن امیال و خواسته های حزب تاکید کرده اند. به نظرم این نکته مهی است و باید در این باره از وزیر کشور آلمان تشکر کرد که باعث شد نهایتا این جلسه برای بررسی قانونی بودن فعالیتهای این حزب انجام شود.»

با وجود اینکه تمامی قضات حاضر در این دادگاه تاکید دارند که شعارها و خواسته های این حزب تفاوت زیادی با خواسته های سوسیال ناسیونالیستهای آلمان، حزب نازی ها، در جریان جنگ دوم جهانی ندارند اما این خواسته ها حامی و هوادار عمده ای در جامعه امروز آلمان نیز ندارند.