مجلس نمایندگان آمریکا نیز با لغو برنامه خدمات درمانی اوباما موافقت کرد

مجلس نمایندگان آمریکا نیز با لغو برنامه خدمات درمانی اوباما موافقت کرد
نگارش از Euronews

بدنبال مجلس سنا، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نیز با ۲۲۷ رای در برابر ۱۹۸ رای با لغو طرح خدمات درمانی رئیس جمهوری فعلی آمریکا موسم به «اوباما کِر» موافقت کردند.

بدنبال مجلس سنا، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نیز با ۲۲۷ رای در برابر ۱۹۸ رای با لغو طرح خدمات درمانی رئیس جمهوری فعلی آمریکا موسم به «اوباما کِر» موافقت کردند.

جمهوریخواهان آمریکا که در هر دو مجلس کنگره اکثریت کرسی ها را در اختیار دارند با ساز و کارهایی که اتخاذ کرده اند هر گونه امکان مقابله به مثل در خصوص برنامه اوباما کِر را از اقلیت دموکرات ستانده اند.

دونالد ترامپ، رئيس جمهوری منتخب آمريكا به هنگام رقابت های انتخابات ریاست جمهوری از منتقدان سرسخت طرح خدمات درمانی باراک اوباما بود.

وی که در کمتر از یک هفته قدرت را در آمریکا در دست می گیرد يكی از اولويت های اول دولت خود را لغو «اوباما کِر» و جایگزینی آن با برنامه های پیشنهادی اعلام کرده اما به جز پاره ای اطلاعات اندک پرده از جزییات برنامه خدمات درمانی دولت خود برنداشته است.

طرح بيمه و خدمات درمانی که دولت باراک اوباما به عنوان یکی از میراث های وی به اجراء در آورد بيش از ۲۰ ميليون آمريكایی فاقد بيمه درمانی را قادر ساخته است تا به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند.

مطالب مرتبط