رشد بخشهای صادرات و تولیدات صنعتی آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رشد بخشهای صادرات و تولیدات صنعتی آلمان

رشد بخش صادرات آلمان در ماه نوامبر گذشته بیشتر از پیش بینی ها بوده و به رقم ۳.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد این بخش در ماه اکتبر تنها نیم درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر تولیدات صنعتی این کشور نیز در ماه نوامبر برای دومین ماه پیاپی با رشد همراه بوده است. رشد تولیدات صنعتی آلمان نسبت به ماه اکتبر به رقم ۰.۴ درصد رسیده است.

این آمار و ارقام در رشد بالای اقتصاد آلمان در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ تاثیر مستقیمی دارند.