غارت ده ها فروشگاه در مکزیک در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

غارت ده ها فروشگاه در مکزیک در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
نگارش از Euronews

معترضان خمشگین در شهر وراکروز مکزیک ده ها فروشگاه عرضه مواد غذایی را غارت کردند.

معترضان خمشگین در شهر وراکروز مکزیک ده ها فروشگاه عرضه مواد غذایی را غارت کردند. افزایش ناگهانی قیمت بنزین معترضان را به خیابانها کشاند. حداقل ۳۰۰ فروشگاه در این شهر غارت شده اند.

در جریان این اعتراضها و درگیریها دست کم ۴ نفر کشته شدند.

همزمان با آغاز سال نوی میلادی قیمت بنزین ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و همین مساله باعث بروز اعتراضهای خیابانی شد.
دولت می گوید افزایش قیمت بنزین بخشی از سیاست آزادسازی بخش انرژی در اقتصاد کشور است.

انریکه پنیا نیتو رئیس جمهوری مکزیک گفت: «در تمام جهان قیمت بنزین حدود ۶۰ درصد زیاد شده است. همین مساله بر قیمت بنزین در کشور ما هم تاثیر می گذارد. چون سالهاست که بیش از نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد می کنیم.»

دولت مکزیک چند هفته قبل اعلام کرد که قیمت بنزین را حدود ۲۰ درصد افزایش می دهد. این افزایش قیمت بنزین باعث شد که پیش بینیهای قبلی بانک مرکزی این کشور درباره کاهش تورم با شک و تردید مواجه شود.

مطالب مرتبط