صندوق ملی بیمه حوادث سوییس: اوبر باید حق بیمه رانندگان خود را بپردازد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صندوق ملی بیمه حوادث سوییس: اوبر باید حق بیمه رانندگان خود را بپردازد

صندوق ملی بیمه حوادث در سوییس شرکت اوبر را کارفرمایی مانند سایرین اعلام کرده که باید مالیات مربوط به کارفرمایان از جمله حق بیمه رانندگان خود را بپردازد.

این تصمیم برخلاف ادعای کمپانی اوبر است که وضعیت حقوقی رانندگان خود را کارکنان مستقل و غیروابسته به خود ارزیابی می کند و در نتیجه پرداخت حق بیمه و مالیاتهای تامین اجتماعی را به عهده آنها می گذارد.

اوبر می تواند علیه تصمیم این نهاد به دادگاه تامین اجتماعی زوریخ تجدیدنظر خواهی کند.