سرمایه گذاری وسیع چین در بخش انرژیهای تجدیدپذیر

سرمایه گذاری وسیع چین در بخش انرژیهای تجدیدپذیر
نگارش از Soroush Alavi

چین از پروژه سرمایه گذاری خود در بخش انرژیهای تجدیدپذیر پرده برداشت.

چین از پروژه سرمایه گذاری خود در بخش انرژیهای تجدیدپذیر پرده برداشت. براساس این طرح ۵ ساله سرمایه گذاری معادل ۳۳۴ میلیارد یورو برای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به ذغال سنگ اختصاص خواهد یافت.

لی یانگژی، معاون آژانس انرژی چین گفت: «تا سال ۲۰۲۰ حجم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر معادل ۵۸۰ میلیون تن ذغال سنگ خواهد بود. هدف اینست که ۱۵ درصد از انرژیهای مصرفی از بخش انرژیهای تجدید پذیر باشد.»

این سرمایه گذاری از نقطه نظر اشتغالزایی نیز برای کشور سودمند ارزیابی شده است. با اجرای پروژه، حدود ۱۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

حدود ۶۰ درصد برق تولیدی در چین از ذغال سنگ بدست می آید. امری که در بالابردن میزان آلودگی هوا بویژه در شهرهایی چون پکن نقش موثری داشته است.

مطالب مرتبط