محاکمه رئیس جمهوری کره جنوبی در غیاب او آغاز شد

محاکمه رئیس جمهوری کره جنوبی در غیاب او آغاز شد
نگارش از Euronews

اولین جلسه محاکمه رئیس جمهوری کره جنوبی در دادگاه قانون اساسی این کشور آغاز شد.

اولین جلسه محاکمه رئیس جمهوری کره جنوبی در دادگاه قانون اساسی این کشور آغاز شد. این جلسه به قرائت کیفرخواست پارک گون-هه اختصاص داشت. خانم پارک از حضور در این جلسه و شهادت دادن درباره پرونده خودداری کرد و به همین دلیل جلسه دفاع به روز دیگری موکول شد.

رئیس جمهوری کره جنوبی متهم است که از سوء استفاده دوستان خود از ارتباطاتی که با او داشته اند باخبر بوده است اما جلوی آنها را نگرفته است.

چوی سونس-سیل دوست صمیمی خانم پارک هم متهم است که از دوستی خود با رئیس جمهوری برای کسب منافع شخصی از جمله فرستادن دخترش به یک دانشگاه معتبر سوء استفاده کرده است. این مادر و دختر بازداشت شده اند.

این ماجراها جنجال سیاسی گسترده ای را در کره جنوبی ایجاد کرد و باعث شد که مخالفان دولت در تظاهرات خیابانی خواهان کناره گیری رئیس جمهوری شوند. در نهایت پارلمان کره جنوبی به طرح عدم کفایت پارک گون-هه، رئیس جمهوری این کشور رای دهد تا راه برای محاکمه او هموار شود.

مطالب مرتبط