حمله استانبول؛ شهادت یکی از حاضران در کلوب شبانه رینا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله استانبول؛ شهادت یکی از حاضران در کلوب شبانه رینا

در حمله مسلحانه به کلوب شبانه رینای استانبول سه لبنانی کشته شدند. لبنانی دیگری از این حمله جان سالم بدر برده است فرانسوا الاسمار نام دادر. او از ناحیه کتف آسیب دیده است.

فرانسوا الاسمار در بیمارستان به خبرنگاران گفت: « اولین تیری
که زد تنها فکر کردم یک مرد مست و یا خشمگینی است که تیر هوایی زده است. اما چند ثانیه بعد اسلحه خودکار بکار افتاد. از همان اولین شلیک ها بسیاری روی زمین خوابیدند.

اما من در پشت یک میز پناه گرفتم ونشستم و تنها کتفم بیرون بود که زخمی هم شد. او هم در فضا و هم روی زمین تیراندازی می کرد. اگر روی زمین درازکش بودم تمام بدنم در مقابل تیرهای او قرار می گرفت.

نشسته بودم و خوب تیراندازی هم خیلی طول نکشید. وقتی تیر خوردم درازکش شدم و ادای مرده ها را درآوردم و او از تیراندازی به من منصرف شد.»