دموکراسی خواهی و اعتراض هزاران هنگ کنگی به سیطره سیاسی پکن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دموکراسی خواهی و اعتراض هزاران هنگ کنگی به سیطره سیاسی پکن

هزاران نفر در هنگ کنگ روز یکشنبه طی تظاهراتی ضمن اعلام حمایت از چهار نماینده دموکراسی خواه پارلمان که ممکن است رد صلاحیت شوند، خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد شدند.

هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا در ماه مارس رهبری جدید انتخاب خواهد کرد، انتخابی که تحت سیطره سیاسی پکن مهندسی می شود.

یکی از تظاهرات کنندگان گفت:«چهار نماینده ای که با بیش از یکصد هزار رای انتخاب شده اند ممکن است رد صلاحیت شوند. اقدامات پوچ دولت مردم هنگ کنگ را از حقوقشان محروم می کند.»

دیگری گفت:«دولت حق مردم را از آنان سلب می کند، مردم نمی دانند به چه شکلی باید مقاومت کنند. از همین رو امیدوارم تا در آینده و یا در این تظاهرات بتوانیم مردم بیشتری را با خود همراه کنیم تا خشم را خود نسبت به رفتار و اقدامات دولت نشان دهیم.»

معترضان هنگ کنگی خواهان نهادینه شدن دموکراسی هستند و امیدوارند فردی دموکراسی خواه در مقام رهبر جدید که در هنگ کنگ عنوان مدیر اجرایی را یدک می کشد بر مسند قدرت نشیند.