میدان تایمز نیویورک آماده استقبال از سال نو میلادی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
میدان تایمز نیویورک آماده استقبال از سال نو میلادی است

فردا شنبه ۳۱ دسامبر، ۱۱ دی ماه، آخرین روز سال ۲۰۱۶ میلادی است. مردم در گوشه و کنار دنیا از جمله در نیویورک آمریکا برای آغاز سال نو میلادی در روز یکشنبه ۱۲ دی ماه لحظه شماری می کنند.

جفری اشتراوس، رئیس کمیته تفریح و استقبال، در روزی بارانی در میدان تایمز نیویوروک که پولک ها و کاغذهای رنگی بطور آزمایشی از بالکن ساختمانی به هوا پرتاب می شد گفت که «آب و هوای بارانی مانعی برای استقبال از سال نو میلادی با پولکها و کاغذهای رنگی و خیس نیست و برای ۳۱ دسامبر آماده ایم».

فردا شب در آستانه آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی در میدان تایمز نیویورک بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم کاغذ و پولک های رنگی از بالکن های ساختمان ها به خیابان ها ریخته خواهد شد تا میدان تایمز نیویورک جلوه ویژه ای به خود بگیرد.