ویدئوی ۳۶۰ درجه؛ کمک های بشر دوستانه برای کنگو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ویدئوی ۳۶۰ درجه؛ کمک های بشر دوستانه برای کنگو

بیست سال جنگ در جمهوری دموکراتیک کنگو دو میلیون نفر آواره برجای گذاشته است. درگیریهای مسلحانه و ناامنی منشاء یکی از پیچیده ترین بحرانهای انسانی است که در این کشور وجود دارد.

طی ماههای اخیر حدود 20 هزار آواره به دهکده لوئیزی واقع در استان تانگانیاکا پناه برده اند. آنها از خشونتهایی که بین دو قبیله پیگمه و بانتو وجود دارد، گریخته اند.

سازمان غیردولتی «نخستین اورژانس بین المللی» در منطقه یک کلینیک مستقر کرده است. کودکانی که از سوء تغذیه رنج می برند در این مرکز درمان می شوند.

راههای ورودی به این مناطق اغلب تحت کنترل گروههای مسلح است، امری که دسترسی به این نواحی را سخت کرده و کار سازمانهای غیردولتی را پیچیده تر می کند.

طی 20 سال اخیر سرویس کمکهای بشردوستانه کمیسیون اروپا در محیطی بسیار دشوار برای رفت و آمد جهت کمک به افراد نیازمند فعالیت دارد.

با این سرویس به کیوو جنوبی می رویم. جایی که خلبانان باید فرود دشواری دارند.

شاهد آن هستیم که سازمان غیردولتی اکتد در دهکده کوالا مواد غذایی پخش می کند.

رویارویی و درگیری در اطراف این دهکده بین نیروهای ملی، نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک کنگو و گروههای مسلح دیگر آوارگی مردم منطقه را درپی داشته است. حدود 15 هزار آواره از این کمکهای غذایی بهره برده اند.