نویسنده «تپه واترشیپ» درگذشت

نویسنده «تپه واترشیپ» درگذشت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ریچارد آدامز، نویسنده مشهور بریتانیایی در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

خبر کوتاه

ریچارد آدامز، نویسنده مشهور بریتانیایی در سن ۹۶ سالگی درگذشت. وی در سال ۱۹۷۲ میلادی با انتشار کتابی با عنوان «تپه واترشیپ» به مشهورترین نویسنده کتاب کودک بدل شد. وی پس از این موفقیت، هفت داستان دیگر نوشت.

مطالب مرتبط