یادآوری پاپ از مسیحیان سرکوب شده در سراسر جهان

یادآوری پاپ از مسیحیان سرکوب شده در سراسر جهان
نگارش از Euronews

یک روز پس از میلاد عیسی مسیح و جشن کریسمس پاپ رهبر کاتولیک های جهان سخنرانی کرد و در سخنانش اشاره ای ویژه ای به مسیحیانی داشت که در بسیاری از نقاط کره خاکی تحت سرکوب حکومت ها وگروههای تروریستی قرار…

یک روز پس از میلاد عیسی مسیح و جشن کریسمس پاپ رهبر کاتولیک های جهان سخنرانی کرد و در سخنانش اشاره ای ویژه ای به مسیحیانی داشت که در بسیاری از نقاط کره خاکی تحت سرکوب حکومت ها وگروههای
تروریستی قرار دارند. او در سخنانش به مسیحیان عراق و سوریه اشاره کرد و از وفاداری آنها به دین مسیحیت با وجود تمامی مشکلات سخن گفت.

پاپ فرانچسکو گفت: « امروز بیاد آنانی خواهیم بود که تحت شکنجه رنج و مشقت کشیده اند. ما بیاد آنها هستیم و به آنها فکر می کنیم. دیروز در نوئل، مسیحیان سرکوب شده عراقی در کلیسای نیمه ویران خود گردهم آمدند. جسارت آنها بهترین نمونه برای نمایش وفاداری به دین ماست.»

در میان جمعیت معتقدانی که برای مراسم مذهبی در میدان سن پی یر جمع شده بودند عده ای از مسیحیان سرکوب شده عراقی و سوری نیز حضور داشتند.

مطالب مرتبط