ادامه تخلیه شرق حلب از مخالفان مسلح و غیرنظامیان

ادامه تخلیه شرق حلب از مخالفان مسلح و غیرنظامیان
نگارش از Euronews

تخلیه بخش شرقی حلب روز پنج شنبه با نظارت سازمان ملل متحد ادامه یافت.

تخلیه بخش شرقی حلب روز پنج شنبه با نظارت سازمان ملل متحد ادامه یافت. ویدئویی که به تازگی انتشار یافته، کاروان مخالفان مسلح دولت را در حال خروج از بخش شرقی شهر نشان می دهد.

سخنگوی این مخالفان گفته است هنوز هزاران نفر از آنان در انتظار خروج از شرق حلب هستند اما مشکلاتی از جمله بدی هوا، فرآیند خروج را کند کرده است.

با وجود بارش برف و سرمای هوا، خروج مخالفان و غیر نظامیان، روز چهارشنبه نیز به کندی ادامه داشت. با وجود بدی شرایط جوی احتمال دارد، تخلیه بخش شرقی حلب، تا آخر روز جاری (پنجشنبه) به پایان نرسد.

براساس توافق میان دو طرف درگیر، خروج مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب، از چند روز گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن از این منطقه خارج شده اند.

بر اساس این توافق، بناست مخالفان مسلح دولت و غیر نظامیان پس از خروج از بخش شرقی حلب، به شهر ادلب که در کنترل مخالفان دولت است منتقل شوند.

تصاویر تازه از عبور و مرور خودروها در غرب حلب نشان می دهد که وضعیت در این بخش از شهر آرام است.

مطالب مرتبط