اسپانیا: شرکت در ماراتن برای کمک به خیریه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسپانیا: شرکت در ماراتن برای کمک به خیریه

هزاران تن از ساکنان شهر مادرید در اسپانیا با پوشیدن لباس سانتاکلاوس در ماراتنی شرکت کردند که با هدف جمع آوری کمک به یک خیریه برپا شد.

هر یک از شرکت کنندگان برای حضور در این ماراتن ۱۵ یورو پرداخت کردند. مبلغ جمع شده از این مسابقه برای کمک به بیماران دچار «ام اس» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.