سفیر روسیه در سازمان ملل از توافق بر سر خروج مخالفان از شرق حلب خبر داد

سفیر روسیه در سازمان ملل از توافق بر سر خروج مخالفان از شرق حلب خبر داد
نگارش از Euronews

در حالی که نبرد در شرق حلب به پایان خود نزدیک می شود، سفیر روسیه در سازمان ملل از توافق بر سر خروج مخالفان مسلح از این شهر خبر داد.

در حالی که نبرد در شرق حلب به پایان خود نزدیک می شود، سفیر روسیه در سازمان ملل از توافق بر سر خروج مخالفان مسلح از این شهر خبر داد. به این ترتیب تخلیه مخالفان مسلح از ساعاتی دیگر آغاز می شود و در نتیجه احتمالا ادامه تخلیه غیرنظامیان در محله هایی که هنوز در اختیار مخالفان است منتفی خواهد شد.

روز سه شنبه با در هم شکسته شدن توان دفاعی مخالفان پیشروی نیروهای وابسته به دولت سوریه در شرق حلب سرعت گرفت.

در همین حال سازمان ملل روز سه شنبه به نقل از گزارش هایی گفته که نیروهای وابسته به دولت سوریه در جریان حملات روزهای گذشته به محله های مختلف در شرق حلب شمار زیادی از غیرنظامیان را کشته اند.

از سوی دیگر به گزارش یونیسف بیم آن می رود که بیش از یکصد کودک بدون همراه در ساختمانی که زیر آتش طرفین است گیر افتاده باشند.

مطالب مرتبط