پولیگون کابل؛ ۳۸ سال جنایت بی عقوبت

پولیگون کابل؛ ۳۸ سال جنایت بی عقوبت
نگارش از مریم شاهی

مادران، پدران و فرزندان بعد از سی و اندی سال به دیدار عزیزان جان باخته آمده اند.

مادران، پدران و فرزندان بعد از سی و اندی سال به دیدار عزیزان جان باخته آمده اند. عزیزانی که در اولین لیست افشا شده، در یک شب در گور دسته جمعی پولیگون دفن شده اند. براساس شواهد، بیشترین گورهای دسته جمعی در دوره حکومت های خلق و پرچم ایجاد شد و در جنگ های سی ساله داخلی در افغانستان بر تعداد این گورها افزوده شد.

دست کم ۵۰۰۰ نفر در گورهای بی نام و نشان پولیگون دفن شده اند.

پولیگون در لغت به معنای محدوده تیر و در ادبیات روسی، نام یک پویانمایی کوتاه با موضوع ضد جنگ است اما در افغانستان پولیگون، مفهوم دیگری دارد.

نهاد موسوم به «بازماندگان قربانیان افغانستان» می گوید که تعداد قربانیان دفن شده در گورهای دسته جمعی پولیگون، به ده ها هزار نفر می رسد و آنها تلاشهایی را برای مطرح کردن موارد نقض حقوق بشر در دادگاه جرایم بین المللی آغاز کرده اند.

بازماندگان قربانیان افغانستان از حضور متهمان به جنایات علیه بشریت، در پست های کلیدی انتقاد می کنند و با صدور قطعنامه ای خواستار پایان دادن به بی کیفری متهمان از سوی حکومت افغانستان شده اند.

مطالب مرتبط