2016-12-01

آگهی
محرومیت دومیدانی کاران روسیه همچنان ادامه خواهد یافت
در حال نمایش بعدی
فضاپیمای تدارکاتی روسی عازم ایستگاه فضایی بین المللی منفجر شده است
در حال نمایش بعدی
پایان نیم قرن نبرد مسلحانه؛ شورشیان فارک سلاح هایشان را زمین می گذارند
در حال نمایش بعدی