تبلیغات مغرضانه ضد سقط جنین در فرانسه جرم شناخته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبلیغات مغرضانه ضد سقط جنین در فرانسه جرم شناخته شد

خبر کوتاه
پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن فعالیت های وب سایت هایی که به ظاهر خدمات و اطلاعات مفید ارائه اما در حقیقت با تبلیغات ضد سقط جنین، زنان را مرعوب و اطلاعات مغرضانه ارائه می کنند، جرم محسوب می شود. گردانندگان چنین وب سایتی هایی به تا دو سال زندان و جریمه نقدی ۳۰ هزار یورویی محکوم خواهند شد.