کلاف سردرگم پروندۀ 'اخاذی و دزدی ادبی' دو خواننده فرانسوی و روس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کلاف سردرگم پروندۀ 'اخاذی و دزدی ادبی' دو خواننده فرانسوی و روس

خبر کوتاه
دیدیر ماروانی، خواننده فرانسوی و بینانگذار گروه پاپ اسپیس، به هنگام ملاقات با فیلیپ کیرکوروف، خواننده روس در بانکی در مسکو با یوروش پلیس دستگیر شد.

آقای ماروانی که می گوید خوانندۀ روس یکی از آهنگ های او را کپی کرده است در زمان دستگیری اش مظنون به اخاذی یک میلیون دلار بود.

وی که بلافاصله آزاد شد می گوید بخاطر وعده خواننده روس به پرداخت خسارت در مسکو و بانک حاضر شده بود، ادعایی که طرف روس آن را رد می کند.