برگزاری تای-بریک برای تعیین قهرمان شطرنج جهان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری تای-بریک برای تعیین قهرمان شطرنج جهان

ماگنوس کارلسن، استاد بزرگ نروژی و سرگئی کاریاکین، استاد بزرگ روس که اصلیتی اوکراینی دارد، روز چهارشنبه در نیویورک برای مسابقه ای بزرگ رو در روی هم قرار خواهند گرفت.

مسابقه ای در روز تولد ماگنوس کارلسن قهرمان کنونی شطرنج جهان؛ تا مشخص شود که آیا او می تواند همچنان از این عنوان برخوردار شود یا آن را باید به حریف روس خود واگذار کند.

آنها روز دوشنبه و در دوازدهمین دیدار در مسابقات قهرمانی شطرنج جهان، بار دیگر بازی را با نتیجه تساوی به پایان رساندند. به این ترتیب سرنوشت عنوان قهرمانی پس از پایان مرحله « تای-بریک» مشخص خواهد شد.