گرجستان؛ حزب حاکم اکثریت پارلمانی لازم برای تغییر قانون اساسی را کسب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گرجستان؛ حزب حاکم اکثریت پارلمانی لازم برای تغییر قانون اساسی را کسب کرد

خبر کوتاه

گئورگی کویرکاشویلی، نخست وزیر گرجستان پس از پیروزی چشمگیر حزبش (رویای گرجستان) در انتخابات پارلمانی روز شنبه، دولت جدیدش را بدون تغییر معرفی کرد.

حزب رویای گرجستان که حامی روابط نزدیک تر با غرب است از سال ۲۰۱۲ زمام قدرت را در گرجستان بدست گرفته است، روز شنبه در انتخابات پارلمانی توانست اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی گرجستان را بدست آورد. نخست وزیر گرجستان گفته است که اولویت او ارتباط نزدیک با اروپا و ناتو است.