اجرای برنامه تعدیل نیروی کار در شرکت هواپیمایی آلیتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اجرای برنامه تعدیل نیروی کار در شرکت هواپیمایی آلیتالیا

خبر کوتاه

شرکت هواپیمایی آلیتالیا در نظر دارد ۲ هزار نفر از نیروی کار خود را حذف کند. این برنامه تعدیل نیروی کار در چهارچوب اجرای طرح تجدیدساختار این کمپانی درنظر گرفته شده است. هدف، رسیدن به سود خالص آلیتالیا تا سه سال آینده عنوان شده است.

شرکت هواپیمایی الاتحاد؛ سهامدار عمده آلیتالیا خواهان اجرای چنین پروژه ای است. الاتحاد در سال ۲۰۱۴ میلادی با خرید قسمتی از سهام آلیتالیا در این کمپانی سرمایه گذاری کرد و آنرا از ورشکستگی نجات داد.