رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر به ۲ سال زندان محکوم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر به ۲ سال زندان محکوم شد

خبر کوتاه

یحیی قلاش رئیس اتحادیه روزنامه نگاران مصر و دو نفر از همکارانش روز شنبه در دادگاهی در قاهره هر کدام به ۲ سال زندان محکوم شدند. اتهام ها آن پناه دادن به مردان تحت تعقیب قانون عنوان شده است.

دادگاه با تعیین ۵۸۰ یورو وثیقه برای هر کدام اعلام کرده است که آنها تا برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد هستند.