بنیاد نلسون ماندلا خواهان استعفای جاکوب زوما شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بنیاد نلسون ماندلا خواهان استعفای جاکوب زوما شد

خبر کوتاه

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از سوی بنیاد نلسون ماندلا تحت فشار است تا به دلیل رهبری بدی که داشته است، از قدرت کنار رود.

این بنیاد جاکوب زوما را به «دخالت در امور سیاسی در راستای منافع خصوصی اش» متهم کرده و آن را تهدیدی جدی برای دموکراسی در این کشور خوانده است.